วันพุธที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

Posted by ปรำปรา , ผู้อ่าน : 647 , 22:24:47 น.  
หมวด : การศึกษา 
 0 คน ช่วงนี้มีวาทกรรมของกลุ่มคนสุขภาพ กล่าวว่า คุณนั่นแหละ คือ
หมอที่ดีที่สุด หรือ หมอที่ดีที่สุดคือท่านเอง...
ผมก็อยากจะสร้างวาทกรรมว่า คุณนั่นแหละ คือ ครูที่ดีที่สุด...
ทำไมเราจึงเป็นครูที่ดีที่สุด ที่จะดูแลเยี่ยวยาความไม่รู้ของตนเอง 
เพราะชีวิตเป็นของเราเอง
วิธีการเรียนรู้ก็เป็นของเราเอง เรารู้เอง ทำเอง ได้เอง
เพราะเรามีสมองเอาไว้เรียนรู้สรรพสิ่งบนโลกนี้ 
พระพุทธองค์ตรัสถึงองค์ประกอบของรุ่งอรุณของการศึกษาไว้ว่ามีอยู่ 2 อย่าง

1. ปรโตโฆษะ คือ เสียงจากภายนอก จากกัลยาณมิตร
2. โยนิโสมนสิการ คือ การทำใจในใจโดยแยบคาย

เสียงภายนอกอาจสำคัญ หรือไม่สำคัญ ก็ขึ้นอยู่กับเราเป็นผู้ตัดสินทำใจในใจอย่างไรมากกว่า
เราจะได้อะไร หรือข้ามพ้นเสียงภายนอก กลายเป็นผู้เชี่ยวชาญมีองค์ความรู้ก็เพราะเราทั้งสิ้น
ดังนั้นผมจึงสรุปอย่างสั่วสั่วเช่นเดียวกับคุณหมอว่า 
คุณนั่นแหละคือครูที่ดีที่สุด

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น