วันพุธที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

7 อาชีพแห่งอนาคต

 ชีวิตที่เร่งรีบ การแข่งขันที่แย่งยิ่ง ภาวะกดดันด้านการประกอบอาชีพ ทำในปัจจุบันการเลือกอาชีพของการทำงานเป็นพื้นฐานสำคัญ ที่มนุษย์ทุกคนคำนึงถึง เพื่อให้สามารถดำรงชีวิตในสังคมได้ การเตรียมความพร้อมทางการศึกษาเป็นก้าวสำคัญและก้าวแรกในการชีวิตการทำงาน และคงปฏิเสธไม่ได้ว่าการเลือกทางเดินของอาชีพที่ดีและเป็นที่ต้องการนั้น เปรียบได้กับการปูพรมแดงให้ชีวิต

7 อาชีพแห่งอนาคต•อาชีพ Webmaster อาชีพ Programmer อาชีพ Graphic Design อาชีพนักบิน
เทคโนโลยีที่ทันสมัย ทำให้กระแส E-commerce สามารถปฏิวัติการค้าขายแบบเก่าๆ ได้อย่างสิ้นเชิง เพราะมีต้นทุนที่ต่ำ แต่รายได้สูง จึงเป็นสาขาและอาชีพที่ได้รับความต้องการ
•อาชีพล่าม มัคคุเทศก์ อาชีพนักแปล อาชีพนักธุรกิจระหว่างประเทศ นักกีฬาอาชีพ อาชีพเกี่ยวกับการใช้ภาษาอังกฤษ จีน ญี่ปุ่น เกาหลี 
ด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้า ทำให้โลกกลายเป็นโลกที่ไร้พรมแดน ผู้คนสามารถทำการค้าขายได้ทั่วโลก ดังนั้นการเรียนเพื่อตอบสนองความต้องการของโลกด้านนี้จึงน่าสนใจอย่างยิ่ง
•อาชีพวิศวกร อาชีพนักธรณีวิทยา อาชีพนักเทคโนฯ ชีวภาพ
ปัญหาทรัพยากรของโลกที่ลดน้อยลง และกำลังขาดแคลน การศึกษาในเรื่องการจัดการทรัพยากร การค้นคว้าพลังงานใหม่ๆ และการจัดการสิ่งแวดล้อม จึงเป็นสาขาที่มีอนาคตอย่างยิ่ง เช่น อาชีพ วิศวกรปิโตรเคมี อาชีพวิศวกร นาโน อาชีพนักธรณีวิทยา อาชีพวิศวกร เครื่องกล อาชีพนักเทคโนฯ ชีวภาพ
•อาชีพผู้นำเข้าและส่งออก อาชีพนักการฑูต อาชีพนักกฎหมายระหว่างประเทศ
กระแสที่เกิดจากการรวมกลุ่มเป็นศูนย์กลางแรงงาน และศูนย์กลางผลิตสินค้าเพื่อเพิ่มอำนาจต่อรองกับประเทศคู่ค้า จึงทำให้เกิดการสร้าง และการผลิตสินค้านานาชาติ ทำให้อาชีพผู้นำเข้าและส่งออก รวมทั้งอาชีพนักการฑูต กับอาชีพนักกฎหมายระหว่างประเทศเป็นที่ต้องการ
•อาชีพนักวิทยาศาสตร์ อาชีพนักวิจัย อาชีพนักออกแบบผลิตภัณฑ์ อาชีพแพทย์แผนไทย 
คนไทยเริ่มตื่นตัวในการใช้ชีวิตแบบพอเพียง เริ่มตระหนักถึงของดีที่บรรพชนคิดไว้ให้ และนำมาประยุกต์กับเทคโนโลยีที่ทันสมัย ทั้งวัฒนธรรม วิถีชีวิตของคนไทยที่เป็นเอกลักษณ์และมีคุณค่าเหล่านี้กลายเป็นอาชีพที่หา รายได้เข้าประเทศได้อย่างมาก
•อาชีพที่เกี่ยวข้องกับด้านสุขภาพ
ในปัจจุบันคนในสังคมรู้จักการดูแลสุขภาพ โดยคำนึงถึงคุณภาพชีวิตตนเองมากขึ้น ผู้สูงอายุก้าวทันเทคโนโลยีและสนใจในสุขภาพมากขึ้น จึงทำให้ธุรกิจเกี่ยวกับผู้สูงอายุสามารถทำเงินได้ในอนาคต ได้แก่อาชีพ แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาล อาชีพด้านสุขภาพ
•อาชีพที่เรียนเกี่ยวกับสาขาวิทยาศาสตร์ สาขาการออกแบบภายใน สาขาภาพยนต์และวีดีโอ และสาขาการศึกษาการออกแบบ
การศึกษาวิจัย บูรณาการศาสตร์ด้านการสื่อสาร คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี การจัดการเชิงธุรกิจ และศิลปะ เข้าด้วยกัน เพื่อก่อให้เกิดการคิดค้นและสร้างสรรค์นวัตกรรมต่างๆ สาขานี้จึงเป็นที่ต้องการเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
ด้วยเหตุนี้การเลือกเรียนที่ตรงกับความต้องการ เพื่อไปประกอบอาชีพในอนาคตเป็นเหมือนทางเส้นแรกที่เราต้องผู้กำหนดเอง เส้นทางอนาคตอาชีพการงานจะสดใสงดงามหรือหดหู่มืดมนขึ้นอยู่กับการเลือกของเราเอง
credit : Alydreammy และ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com)
 

อาชีพสุดฮา แบบไทย ๆต้องขอขอบคุณ http://bettinghouse88.com/webboard/index.php?topic=1133.0
ที่ให้ข้อมูลดี ๆ 
Posted by ปรำปรา , ผู้อ่าน : 647 , 22:24:47 น.  
หมวด : การศึกษา 
 0 คน ช่วงนี้มีวาทกรรมของกลุ่มคนสุขภาพ กล่าวว่า คุณนั่นแหละ คือ
หมอที่ดีที่สุด หรือ หมอที่ดีที่สุดคือท่านเอง...
ผมก็อยากจะสร้างวาทกรรมว่า คุณนั่นแหละ คือ ครูที่ดีที่สุด...
ทำไมเราจึงเป็นครูที่ดีที่สุด ที่จะดูแลเยี่ยวยาความไม่รู้ของตนเอง 
เพราะชีวิตเป็นของเราเอง
วิธีการเรียนรู้ก็เป็นของเราเอง เรารู้เอง ทำเอง ได้เอง
เพราะเรามีสมองเอาไว้เรียนรู้สรรพสิ่งบนโลกนี้ 
พระพุทธองค์ตรัสถึงองค์ประกอบของรุ่งอรุณของการศึกษาไว้ว่ามีอยู่ 2 อย่าง

1. ปรโตโฆษะ คือ เสียงจากภายนอก จากกัลยาณมิตร
2. โยนิโสมนสิการ คือ การทำใจในใจโดยแยบคาย

เสียงภายนอกอาจสำคัญ หรือไม่สำคัญ ก็ขึ้นอยู่กับเราเป็นผู้ตัดสินทำใจในใจอย่างไรมากกว่า
เราจะได้อะไร หรือข้ามพ้นเสียงภายนอก กลายเป็นผู้เชี่ยวชาญมีองค์ความรู้ก็เพราะเราทั้งสิ้น
ดังนั้นผมจึงสรุปอย่างสั่วสั่วเช่นเดียวกับคุณหมอว่า 
คุณนั่นแหละคือครูที่ดีที่สุด